HappyLifeLife.com
HappyLifeLife.com
HappyLifeLife.com 登录 HappyLifeLife.com 注册 HappyLifeLife.com
爱新闻 爱生活
爱分享 爱学习
爱读书 爱探索
爱音乐 爱宇宙
爱电影 爱地球
爱阅读 爱世界
爱运动 爱科技
爱生活

<< < - > >>
正常生活
大师告诉你什么叫正常生活
www.HappyLiveLife.com 收藏 www.happylivelife.com
HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com
编辑
生活从来不存在怜悯,
如果觉得比较可怜,
不会被帮助,
只会被吃掉,
这从来都是正常。
做得好,
便有更多机会,
做不好,
便有更多落寞,
完全是正常不过。
成功,需要的是,
千倍万倍的努力,
别人做到了,
你没做到或只做到一点,
败得多惨都正常,
没什么可惜或可怜。
想要成功,
那只有努力,
不是一点半点,
而是千倍万倍,
定会遥遥领先。
所有的成功是如此,
所有的失败是如此,
今后的成功或失败,
也都会是同样如此。
今后的路,
只取决于如何努力。
http://www.happylivelife.com/images/cat.jpg
* 声明:本文由其作者或媒体撰写,观点仅代表其本身,不代表本站立场。
编辑
HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com HappyLifeLife.com
 
<< < - > >>
[][*] [][*] [][*] [][*] [marry][*] [][*] [][*] [][*] [时光变了][*] [远离危险][*] [及时丢掉][*] [优势失了][*] [平和生活][*] [从今天起][*] [不一样][*] [无常][*] [一生呵护][*] [疲于追奔][*] [弱小正常][*] [虚伪虚假][*] [或远或近][*] [如此之难][*] [成败皆同][*] [人生如戏][*] [无声默默][*] [自然生活][*] [正常生活][*] [命运][*] [随意吧][*] [成长代价][*] [一直][*] [岁月花][*] [百分之百][*] [精彩悬疑][*] [天气好吗][*] [10001][*] [Belin][*] [成功不难][*] [标签远近][*] [总有失败][*] [平平淡淡][*] [稳重之异][*] [小心额外][*] [总有开始][*] [奋斗变化][*] [人间警示][*] [远离心机][*] [从零开始][*] [时光难返][*] [成功失败][*] [好人坏人][*] [拒绝接受][*] [度过难关][*] [持久永恒][*] [团结力量][*] [流离失所][*] [精英机会][*] [Wen][*] [Wenston][*] [幸福家庭][*] [失败得失][*] [重来一次][*] [经历成长][*] [兴趣谋生][*] [生活][*] [...]
天天快乐生活[HappyLifeLife.com]
欢迎来访 快乐空间 热点新闻 我的分享 读书频道 七彩生活 精彩世界 快乐搜索 
ICP备15040518 | ©1999-2018 HappyLiveLife.com 版权所有 | 服务 | 爱新闻 | 爱分享 | 在线搜索 | 招贤纳士
欢迎来访 快乐空间 热点新闻 我的分享 读书频道 七彩生活 精彩世界 快乐搜索 
ICP备15040518 | ©1999-2018 HappyLiveLife.com 版权所有 | 服务 | 爱新闻 | 爱分享 | 在线搜索 | 招贤纳士